Krītas spektrālās īpašības

- Nov 14, 2017-

Izmantojot FLS 920 fluorescences spektrometru, tika pētīti trīsdimensiju fluorescences spektri kālija Sls šķīdumā, un ierosmes gaisma no $ nm sarkanā krāsā līdz NM parādīja divus fluorescences maksimumus: $ nm skaits un $ nm skaits, bijušā intensitāte bija ievērojami lielāka nekā pēdējā, un atbilstošie ierosmes virsotnes ir attiecīgi $ nm un $ nm.

Analīzes rezultāti liecināja, ka abus fluorescences maksimumus izraisīja konjugāta π saiti slāpekļa kālija molekulā un elektronu stimulētie N-saišu pārejas. Kālija Sl slāpekļa masas koncentrāciju var noteikt saskaņā ar nm spektra maksimumu fluorescences intensitātes nelineārām svārstībām ar masas koncentrāciju (0,05 ~ /). Kā piemēru var uzņemt svaigu spiestu ābolu sulu. Tika veikta pētīšana par kālija Sl sakausēšanas koncentrācijas noteikšanu svaigi spiestas ābolu sulās, pamatojoties uz fluorescences spektroskopiju.